Home
 Profiel
 Excursies
 Onderwijs
 Advies
 CV
 Contact
   
   

Profiel

Visie: “wáár en waarom dáár…?”
Geografie geeft inzicht in bestaande en nieuwe complexe ruimtelijke samenhangen van onze leefomgevingen.

Bestaande ruimtelijke kwaliteit staat onder druk.
De hoge maatschappelijke dynamiek als gevolg van de demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politieke ontwikkelingen zetten de bestaande ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgevingen waar wij als bewoners op meerdere schalen deel van uitmaken steeds meer onder druk.

Toenemend concurrerend ruimtegebruik
De sociale, economische en ecologische bestaansdimensies beconcurreren elkaar daarbij voortdurend om de beste locaties.

Opnieuw positioneren in de “glocalisation game”
Deze maatschappelijke schaalvergroting uit zich met name in de zgn. “glocalisation game”, waarin Nederland en haar buren voortdurend uitgedaagd worden om hun unieke “locale”” kwaliteiten te “verknopen en te verkopen” met de meervoudige “globale” netwerksamenlevingen waarvan ze deel uit maken.

Gewenste ruimtelijke kwaliteit realiseren door middel van integrale gebiedsontwikkeling
In dit concurrerend ruimtegebruik worden de actoren(ondernemingen, burgers, maatschappelijke organisaties, overheden en kennisinstellingen) uitgedaagd om nog meer oog te krijgen voor:

  • Samenhang en afstemming bij het opnieuw ruimtelijk accommoderen van de functies wonen, werken, opvoeden,winkelen, recreëren, verzorgen en verplaatsen in onze steeds meer “grenzeloze” leefomgevingen
  • ;
  • de duurzame integratie met de (on)mogelijkheden van de natuurlijke onderlaag.

MISSIE: ”inspirerende eye-opener”
Jaap Huisman biedt als geograaf op een maatschappelijk betrokken, onafhankelijke, inspirerende en integere wijze diensten die mede als “eye-opener” kunnen dienen voor het verwerven en verdiepen van het inzicht in de complexe ruimtelijke samenhang in de bestaande en de gewenste kwaliteit van de ruimtelijke structuren van ons samenleven.

 

 

Laakhaven-west, Den Haag
 
 

Medienhafen, Düsseldorf
 
 

 

   

Mail mij direct

   
 
 
 
 
   

 

DISCLAIMER | Copyright ©2008 HUISMAN KENNISTRANSFER | Alle rechten voorbehouden